ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • อัพเดทวันที่ 25 ต.ค. 65
  • อ่าน 662
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา​ 10.00 น.​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล​ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์

     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอดจนส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี​เข้าร่วมพิธี และร่วมถวายจตุปัจจัย​โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร บำรุงพระพุทธศาสนา และพระอารามหลวง รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,213,999 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

     ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทวสังฆาราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และโรงเรียนเทพมงคลรังษี