ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

  • อัพเดทวันที่ 12 ก.พ. 62
  • อ่าน 117
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562