ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

  • อัพเดทวันที่ 14 พ.ค. 62
  • อ่าน 65
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email