ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

  • อัพเดทวันที่ 9 ส.ค. 62
  • อ่าน 162
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email