ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

  • อัพเดทวันที่ 13 ส.ค. 62
  • อ่าน 165
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email