ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ในการประชุมครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

  • อัพเดทวันที่ 14 ส.ค. 62
  • อ่าน 136
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email