ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ในการประชุมครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

  • อัพเดทวันที่ 9 ก.ย. 62
  • อ่าน 108
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email