ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

  • อัพเดทวันที่ 10 ก.ย. 62
  • อ่าน 114
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email