ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 28/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

  • อัพเดทวันที่ 10 ต.ค. 62
  • อ่าน 212
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email