ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ในการประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 22 พ.ค. 63
  • อ่าน 26
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email