ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ในการประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

  • อัพเดทวันที่ 22 มิ.ย. 63
  • อ่าน 52
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email