ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) ในการประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

  • อัพเดทวันที่ 23 มิ.ย. 63
  • อ่าน 46
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email