ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ในการประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

  • อัพเดทวันที่ 23 มิ.ย. 63
  • อ่าน 76
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email