ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

  • อัพเดทวันที่ 24 มิ.ย. 63
  • อ่าน 71
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email