ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

  • อัพเดทวันที่ 26 มิ.ย. 63
  • อ่าน 163
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email