ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

  • อัพเดทวันที่ 29 มิ.ย. 63
  • อ่าน 52
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email