ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

  • อัพเดทวันที่ 30 มิ.ย. 63
  • อ่าน 164
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email