ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ในการประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

  • อัพเดทวันที่ 30 มิ.ย. 63
  • อ่าน 150
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email