ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ในการประชุมครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 30 ก.ค. 63
  • อ่าน 29
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email