ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) ในการประชุมครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 31 ก.ค. 63
  • อ่าน 44
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email