ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 3 ส.ค. 63
  • อ่าน 75
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email