ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 5 ส.ค. 63
  • อ่าน 76
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email