ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 10 ส.ค. 63
  • อ่าน 29
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email