ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 10 ส.ค. 63
  • อ่าน 41
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email