ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 11 ส.ค. 63
  • อ่าน 35
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email