ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

  • อัพเดทวันที่ 4 ม.ค. 64
  • อ่าน 87
  • เผยแพร่โดย อนุพงศ์ บูรณพันธุ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี
Email