ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง) ในการประชุมครั้งที่ 36/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 4 ม.ค. 64
  • อ่าน 48
  • เผยแพร่โดย สุภาวี อัปมรกัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง
Email