ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง) ในการประชุม ครั้งที่ 37/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 4 ม.ค. 64
  • อ่าน 54
  • เผยแพร่โดย สุภาวี อัปมรกัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง
Email