ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 (กำแพงเพชร) ในการประชุมครั้งที่ 36/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 5 ม.ค. 64
  • อ่าน 78
  • เผยแพร่โดย วุฒิกร พิบำรุง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร
Email