ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ในการประชุมครั้งที่ 36/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

  • อัพเดทวันที่ 6 ม.ค. 64
  • อ่าน 70
  • เผยแพร่โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email