ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

  • อัพเดทวันที่ 6 ม.ค. 64
  • อ่าน 100
  • เผยแพร่โดย สุภาวดี ยินมะเริง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา
Email