ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564

  • อัพเดทวันที่ 8 ม.ค. 64
  • อ่าน 100
  • เผยแพร่โดย DGR สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น
Email