ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

  • อัพเดทวันที่ 13 ม.ค. 64
  • อ่าน 48
  • เผยแพร่โดย จิระเดช บัวดี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี
Email