ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

  • อัพเดทวันที่ 13 ม.ค. 64
  • อ่าน 68
  • เผยแพร่โดย ณัฐชา ชูรส สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง
Email

       

แท็กที่เกี่ยวข้อง