ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

  • อัพเดทวันที่ 13 ม.ค. 64
  • อ่าน 72
  • เผยแพร่โดย ณัฐชา ชูรส สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง
Email