ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

  • อัพเดทวันที่ 14 ม.ค. 64
  • อ่าน 80
  • เผยแพร่โดย วลัยลักษณ์ จันเก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี
Email