ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

  • อัพเดทวันที่ 15 ม.ค. 64
  • อ่าน 95
  • เผยแพร่โดย คงพล จินดาธรรม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง
Email