ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

  • อัพเดทวันที่ 14 ต.ค. 64
  • อ่าน 17
  • เผยแพร่โดย จิระเดช บัวดี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี
Email