ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)) ในการประชุมครั้งที่ 33/2564 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

  • อัพเดทวันที่ 22 พ.ย. 64
  • อ่าน 51
  • เผยแพร่โดย ประสิทธิชัย เรียบสำเร็จ เรียบสำเร็จ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี
Email