ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง) ในการประชุมครั้งที่ 33/2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

  • อัพเดทวันที่ 25 พ.ย. 64
  • อ่าน 19
  • เผยแพร่โดย คงพล จินดาธรรม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง
Email