ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

  • อัพเดทวันที่ 13 ม.ค. 65
  • อ่าน 30
  • เผยแพร่โดย สุภาวดี ยินมะเริง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา
Email