ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

  • อัพเดทวันที่ 18 ม.ค. 65
  • อ่าน 77
  • เผยแพร่โดย กุสุมา กล่อมเสนาะ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
Email

 .