ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา) ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

  • อัพเดทวันที่ 12 พ.ค. 65
  • อ่าน 40
  • เผยแพร่โดย ชาติศิริ ศิลา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา
Email