ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

  • อัพเดทวันที่ 17 พ.ค. 65
  • อ่าน 50
  • เผยแพร่โดย กุสุมา กล่อมเสนาะ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

.