ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ 31/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

  • อัพเดทวันที่ 21 ก.ย. 65
  • อ่าน 187
  • เผยแพร่โดย วุฒิกร พิบำรุง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร
Email

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ 31/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565