ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ในการประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

  • อัพเดทวันที่ 27 ก.ย. 65
  • อ่าน 56
  • เผยแพร่โดย กุสุมา กล่อมเสนาะ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 1 ภาพ