ข่าวสารนํ้าบาดาล

ระกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

  • อัพเดทวันที่ 19 ม.ค. 66
  • อ่าน 48
  • เผยแพร่โดย คงพล จินดาธรรม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง
Email