ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี) ในการประชุมนครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566

  • อัพเดทวันที่ 26 ม.ค. 66
  • อ่าน 36
  • เผยแพร่โดย วลัยลักษณ์ จันเก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี
Email