ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

  • อัพเดทวันที่ 27 ม.ค. 66
  • อ่าน 44
  • เผยแพร่โดย ชาติศิริ ศิลา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา
Email