ประกอบกิจการน้ำบาดาล

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (นบ.๖)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 230 ครั้ง อ่าน : 268 ครั้ง

คำร้องขอวิเคราะห์น้ำประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 398 ครั้ง อ่าน : 412 ครั้ง

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 266 ครั้ง อ่าน : 267 ครั้ง

คําขอแก้ไขใบอนุญาต นบ./๒๑

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 484 ครั้ง อ่าน : 362 ครั้ง

แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 380 ครั้ง อ่าน : 418 ครั้ง

บันทึกการตรวจสอบ แบบ ต.๑

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 681 ครั้ง อ่าน : 545 ครั้ง

ประกาศกรม กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (แบบ นบ./๒๒, แบบ นบ./๒๓, แบบ นบ./๒๔)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.36 Mb ดาวน์โหลด : 260 ครั้ง อ่าน : 302 ครั้ง

ประกาศกรม กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ นบ.๕)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.75 Mb ดาวน์โหลด : 347 ครั้ง อ่าน : 392 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ