ประกอบกิจการน้ำบาดาล

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

(นบ./๖) รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 275 ครั้ง อ่าน : 315 ครั้ง

คำร้องขอวิเคราะห์น้ำประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 477 ครั้ง อ่าน : 543 ครั้ง

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 336 ครั้ง อ่าน : 339 ครั้ง

แบบ นบ./๒๐ คําขอแก้ไขใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 619 ครั้ง อ่าน : 493 ครั้ง

แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 450 ครั้ง อ่าน : 499 ครั้ง

แบบ ต.๑ บันทึกการตรวจสอบ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 833 ครั้ง อ่าน : 697 ครั้ง

ประกาศกรม กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (แบบ นบ./๒๒, แบบ นบ./๒๓, แบบ นบ./๒๔)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.36 Mb ดาวน์โหลด : 304 ครั้ง อ่าน : 354 ครั้ง

ประกาศกรม กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ นบ.๕)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.75 Mb ดาวน์โหลด : 405 ครั้ง อ่าน : 477 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ